Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 250 to 251

Item description

Title Rozkaz nr 143 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.143 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorBondarowski, Michał 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Rozkaz dotyczący bieżących spraw organizacyjno-finansowych. Wydanie skarbnikowi kwot pieniężnych na pokrycie różnych wydatków. Kolejne dyspozycje finansowe dotyczyły wydatków związanych z działalnością Sekcji takich jak: uszycie odzieży, sprzęt telefoniczny, żołdy, podróże służbowe, kaszkiety oraz mundury dla dowódców. Rozdysponowanie środków pieniężnych, przekazanych przez polskie Ministerstwo Spraw Wojskowych na potrzeby Dywizji Strzeleckiej. 
Places Polska; Winnica;  
Dates 1920-05-29; 1920-05-31; 1920-06-03; 1920-06-04; 1920-06-05; 1920-06-07; 1920-06-08; 1920-06-09; 1920-06-10; 1920-06-12 
Languages ua 
Date of the item 1920-06-09 

Scans of documents

250
251

Click to enlarge