Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 278 to 280

Item description

Title Rozkaz Nr 159 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.159 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Rozkaz w sprawach kadrowych i finansowych. 
Abstract Rozdysponowanie środków finansowych. Przeznaczenie pieniędzy przekazanych przez Ukraińską Misję Handlowo-Ekonomiczną na zakup polskiej waluty. Gospodarowanie środkami otrzymanymi od władz austriackich. Oddelegowania żołnierzy, ich służba dla Ukraińskiej Misji Wojskowej. Wydatki na odzież, podróże służbowe, spłatę długów, żołdy dla oddelegowanych do Ukraińskiej Misji Wojskowej i delegacje do rządu ukraińskiego. Prośba o zachowanie i dostarczenie rachunków na wydatki realizowane z funduszy państwowych. 
Places Polska;  
Dates 1920-06-15; 1920-06-19; 1920-06-21; 1920-06-22; 1920-06-23 
Languages ua 
Date of the item 1920-06-22 

Scans of documents

278
279
280

Click to enlarge