Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 315 to 316

Item description

Title Rozkaz nr 173 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.173 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor; Szef Sekcji 
Type Inne 
Description Rozkaz Szefa Sekcji w sprawach finansowych. 
Abstract Rozdysponowanie środków finansowych, znajdujących się w dyspozycji Armii Ukraińskiej. Decyzje w kwestii żołdów, pomocy Kozakom, jak i wydatków na odzież. 
Places Polska;  
Dates 1920-06-30; 1920-07-01; 1920-07-02; 1920-07-03; 1920-07-05 
Languages ua 
Date of the item 1920-07-03 

Scans of documents

315
316

Click to enlarge