Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 282 to 283

Item description

Title Rozkaz nr 161 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.161 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor; Szef Sekcji 
Type Inne 
Description Rozkaz Szefa Sekcji. 
Abstract Decyzje w sprawie rozdysponowania środków finansowych. Ich podział dotyczył głównie oddelegowań żołnierzy, finansowania kultury czy funkcji reprezentatywnych. 
Places Polska;  
Dates 1920-06-01; 1920-06-15; 1920-06-16; 1920-06-22; 1920-06-23; 1920-06-25 
Languages ua 
Date of the item 1920-06-23 

Scans of documents

282
283

Click to enlarge