Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 453 to 453

Item description

Title Rozkaz nr 26 Głównego Dowództwa Wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Alternative title Приказ нр.26 Головного Командування Військ Української Народної Републікі 
AuthorPetlura, Semen; Zieliński, Wiktor; Główny Ataman; Inspektor Wszystkich Formacji w Polsce 
Type Inne 
Description Rozkaz w sprawie kar dla żołnierzy. 
Abstract Rozkaz dotyczący utrzymania dyscypliny wśród żołnierzy 6 Dywizji Strzeleckiej, wyruszającej na front. Przewidziane kary za dezercję z wojska (kara śmierci przez rozstrzelanie)i inne wykroczenia m.in. kradzież. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-04-21 
Languages ua 
Date of the item 1920-04-21 

Scans of documents

453

Click to enlarge