Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 464 to 464

Item description

Title Wzór przepustki na wojskowy teren Ukrainy 
Alternative title Образець перепусткі на військовий терен України 
AuthorGeneralne Dowództwo Wojska Polskiego; Oddział II Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Kopia przepustki wydanej przez Szefa Sekcji Politycznej Oddziału II. 
Abstract Wzór przepustki na wojskowy teren Ukrainy, wydawanej na okres 2 miesięcy. Obowiązek okazywania jej na punktach kontrolnych. 
Places Polska; Warszawa;  
Languages ua 

Scans of documents

464

Click to enlarge