Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 30 to 30

Item description

Title Rozkaz nr 23 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ Нр.23 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor; Szef Sekcji 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu w sprawach finansowych. 
Abstract Rozdysponowanie środków finansowych na bieżące wydatki w armii. Przekazanie pułkownikowi Bezruczko 500 tysięcy marek polskich na wypłaty dla oficerów i kozaków w Łańcucie. Wypłacenie 500 marek polskich dla setnika Spynuli na podróż służbową do Łańcuta. Przekazanie chorążemu Tereszczence 5 tysięcy marek na podróż służbową. Środki finansowe przekazane naczelnikowi i żołnierzom przybyłym z Rygi. 
Places Łańcut; Polska; Ryga; Ukraina;  
Dates 1920-02-11; 1920-02-16 
Languages ua 
Date of the item 1920-02-16 

Scans of documents

30

Click to enlarge