Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 18 to 18

Item description

Title Rozkaz Nr 12 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
AuthorJunakiw, Mykoła 
Type Inne 
Description Dokument w formie rozkazu obejmujący sprawy finansowe. 
Abstract Regulacje finansowe w związku z awansami. Przeznaczeni do nagród pienięznych. Formy pomocy finansowej dla żołnierzy. 
Places Polska;  
Dates 1919-12-14; 1920-01-11; 1920-01-13; 1920-01-16; 1920-01-31 
Languages ua 
Date of the item 1920-01-31 

Scans of documents

18

Click to enlarge