Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 497 to 497

Item description

Title Schemat organizacyjny brygady zapasowej 
Alternative title Організаційна схема запасної бригади 
AuthorDidkowskyj, Maksym 
Type Inne 
Description Schemat odręczny. 
Abstract Struktura organizacyjna brygady zapasowej. Wymienienie poszczególnych dowódców i podlegających im jednostek wojskowych. 
Dates 1920-02-25 
Languages ua 
Date of the item 1920-02-25 

Scans of documents

497

Click to enlarge