Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 12 to 13

Item description

Title Projekt schematu organizacji Sztabu Ministra Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Alternative title Проект схеми організації Штабу Міністра справ Військових Української Народної Републіки 
AuthorSztab Generalny 
Type Inne 
Description Projekt schematu Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych, zarys struktury i podział na płaszczyzny oddziaływania. Plan rozdziału stanowisk decyzyjnych. Jako załącznik trzy karty uwag pisanych ołówkiem przez generała Juliana Stachiewicza. 
Abstract Schemat Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych. Podział na osobne sekcje, działające na różnych płaszczyznach. Uwaga skierowana na: utworzenie czynnej, wartościowej bojowo armii, działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą oraz oddziaływanie propagandowe zarówno na Ukrainie jak i wśród emigracji. 
Persons Bezruczko, Marko; Stachiewicz, Julian;  
Places Bałkany; Czechy; Europa; Francja; Moskwa; Polska; Rumunia; Ukraina;  
Languages pl 

Scans of documents

12
13

Click to enlarge