Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 144 to 145

Item description

Title Informacja o posiadanym mieniu artyleryjskim, technicznym, intendenckim, sanitarnym i koniach Brygady Strzeleckiej 
Alternative title Інформація про артилерийське.технічне.інтенденське.санітарне майно та про коні Штабу іКоманди Стрілецької Дивізії 
AuthorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Dane w formie spisu. 
Abstract W dokumencie zawarto informacje o posiadanym mieniu Brygady Strzeleckiej. Podano w nim szczegółowe dane ilościowe i podział mienia. 
Languages ua 

Scans of documents

144
145

Click to enlarge