Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 6 to 8

Item description

Title Rozkazy Głównej Komendy Wojska i Floty Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Alternative title Накази Головної Команди Війська і Флоти Української Народної Републіки 
AuthorGłówna Komenda Wojsk i Floty Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Type Dokument 
Description Przekład z języka ukraińskiego rozkazu o utworzeniu Sztabu Ministra Spraw Wojskowych wraz z wytycznymi co do jego funkcjonowania. 
Abstract Rozkaz o sformowaniu Sztabu Ministra Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej. Wytyczne co do funkcjonowania, organizacji i struktury nowopowołanej komórki. Sygnatariusze rozkazu twierdzą, że sprawne działanie Sztabu jest elementarną kwestią w walce o niepodległość Ukrainy. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1926-12-28; 1927-01-04; 1927-02-28; 1927-03-01 
Languages pl 
Date of the item 1927-02-28 

Scans of documents

6
7
8

Click to enlarge