Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 146 to 146

Item description

Title Etaty Sztabu Brygady i Samodzielnej Sotni Kawaleryjskiej 
Alternative title Штат Штабу Бригади і Самостійної Кінної Сотні 
Type Inne 
Description Dokument w formie tabeli. 
Abstract Skład Sztabu Brygady. Dane dotyczące etatów: liczba kozaków, podoficerów i oficerów. Podanie liczby koni i wozów. 
Languages ua 

Scans of documents

146

Click to enlarge