Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 249 to 249

Item description

Title Pismo przewodnie generała Juliana Stachiewicza do Oddziału II Sztabu Generalnego. 
Alternative title Фінансовий реферат генерала Юліана Стахевича для ІІ Відділу Генерального Штабу 
AuthorStachiewicz, Julian;  
Type Inne 
Description Krótkie pismo generała Juliana Stachiewicza sporządzone ołówkiem. 
Abstract Generał Julian Stachiewicz przesyła w miejsce kwitu tymczasowego kwit definitywny. Prosi o zwrot kwitu tymczasowego. Jest to związane z przesłanym w dniu 1927-04-08 rozliczeniem z sumy 1500 złotych. 
Places Polska; Warszawa;  
Dates 1927-04-08; 1927-04-22 
Languages pl 
Date of the item 1927-04-22 

Scans of documents

249

Click to enlarge