Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 179 to 180

Item description

Title Informacja o mieniu i koniach posiadanych przez Batalion Strzelecki 
Alternative title Відомість про майно та коні у Стрілецькому Батальоні 
AuthorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Dokument w formie spisu. 
Abstract Szczegółowy spis mienia Batalionu Strzeleckiego, obejmujący m.in. broń i amunicję, narzędzia, radiostacje polowe, wozy, odzież czy sprzęt jeździecki. 
Places Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

179
180

Click to enlarge