Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 176 to 176

Item description

Title Obsada stanowiskowa w Batalionowej Stacji Technicznej 
Alternative title Штат курінної технічної станції 
AuthorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Dane w formie spisu. 
Abstract Liczba etatów i ilość mienia w Batalionowej Stacji Chemicznej. Dane dotyczące mienia posiadanego przez stację ze szczegółowym podziałem ilościowym. 
Places Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

176

Click to enlarge