Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 400 to 402

Item description

Title Sprawozdanie z pracy Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Alternative title Справоздання з праці Штабу Міністерства Військових Справ 
AuthorSztab Ministerstwa Spraw Wojskowych 
Type Inne 
Description Sprawozdanie-raport z działalności Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Abstract Sprawozdanie z działalności Sztabu. Rozliczenie z aktywności w obszarach: organizacji, mobilizacji (głównie emigracja), wyszkolenia, polityki personalnej i sekretariatu. 
Places Bułgaria; Czechy; Europa; Europa Zachodnia; Francja; Polska; Rumunia; Serbia; Ukraina;  
Dates 1929-04-01 
Languages pl 
Date of the item 1929-04-01 

Scans of documents

400
401
402

Click to enlarge