Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 188 to 190

Item description

Title Etaty i mienie konnej kulomiotnej sotni "Maksyma" 
Alternative title Штат та майно кулеметної кінної сотні (Максима) 
AuthorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Dokument w formie spisu. Dodatek do rozkazu. 
Abstract Informacje dotyczące liczby etatów w kulomiotnej sotni "Maksyma", składającej się z 4 plutonów oraz plutonu komendanta sotni. Spis mienia artyleryjskiego, intendenckiego, technicznego oraz zaplecza obozu. 
Places Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

188
189
190

Click to enlarge