Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 132 to 132

Item description

Title Etaty plutonu kawalerii Sztabu Dywizji Strzeleckiej 
Alternative title Штат чоти кінних ординарців Штабу Стрілецької Дивізії 
AuthorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Dokument w formie spisu. Dodatek do rozkazu. 
Abstract Dane liczbowe na temat obsady stanowiskowej plutonu kawalerii Sztabu Dywizji Strzeleckiej. Szczegółowy spis mienia artyleryjskiego, intendenckiego, sanitarnego oraz koni. 
Places Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

132

Click to enlarge