Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 198 to 200

Item description

Title Etaty obozu pułku konnego 
Alternative title Штат обозу кінного полку 
AuthorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Dokument w formie spisu. 
Abstract Informacje dotyczące obozu pułku konnego. Etaty i mienie pułku. 
Places Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

198
199
200

Click to enlarge