Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 215 to 216

Item description

Title Informacje o mieniu artyleryjskim, technicznym, intendenckim, sanitarnym i koniach Brygady Artyleryjskiej 
Alternative title Інформація про артилерійське технічне інтенденське санітарне майно та коні Артилерийської Бригади 
AuthorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Dokument w formie spisu. 
Abstract Szczegółowy podział i ilość mienia, będącego w dyspozycji Brygady Artyleryjnej. 
Languages ua 

Scans of documents

215
216

Click to enlarge