Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 126 to 126

Item description

Title Informacja o ilościowym składzie Dywizji Strzeleckiej 
Alternative title Інформація про кількостний склад Стрілецької Дивізії 
Type Inne 
Description Dokument w formie tabeli. 
Abstract Dane liczbowe na temat żołnierzy Dywizji Strzeleckiej. Uwzględnienie w podziale stopni i funkcji m.in. administracyjnych, sanitarnych, weterynaryjnych. Spis mienia: koni, wozów i samochodów. 
Languages ua 

Scans of documents

126

Click to enlarge