Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 96 to 96

Item description

Title Etaty Dywizyjnej Piekarni Polowej (Dywizja Konna) 
AuthorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Dodatek do rozkazu. 
Abstract Szczegółowe dane na temat obsady stanowiskowej: kadra oficerska i kozacy. Informacje na temat uzbrojenia i mienia wojskowego takiego jak wozy, kuchnie polowe i konie. 
Places Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

96

Click to enlarge