Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 260 to 261

Item description

Title Organizacja życia politycznego ukraińskiej emigracji na Bałkanach 
Alternative title ОРганізація політичного життя української еміграції на Балканах 
Type Inne 
Description Sprawozdanie dotyczące emigracji. 
Abstract Informacje dotyczące emigracji ukraińskiej na Bałkanach. Wielkość emigracji, jej skład, główne ośrodki, jak i sposoby organizowania się. 
Places Bułgaria; Serbia; Turcja; Ukraina;  
Dates 1921; 1927; 1928; 1929 
Languages ua 

Scans of documents

260
261

Click to enlarge