Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 79 to 81

Item description

Title Etaty Sztabu i Zarządu Dywizji Konnej 
Alternative title Штати Штабу і Управління Кінної Дивізії 
AuthorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Dane w formie spisu. 
Abstract Wykaz dotyczący stanowisk i etatów w ukraińskiej Dywizji Konnej, składającej sie z 2 brygad. Szczegółowe dane odnoszące się do liczebności poszczególnych jednostek organizacyjnych Sztabu i Zarządu. Dodatek do rozkazu, zatwierdzany przez Głównego Atamana Wojska i Floty. 
Places Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

79
80
81

Click to enlarge