Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 44 to 69

Item description

Title Ustawa o organizacji i składzie wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Alternative title Положення про організацію і склад війська Української Народної Републіки 
AuthorGłówny Ataman Wojska i Floty Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Type Inne 
Description Dokument w formie ustawy. 
Abstract Ogólne zasady organizacji i podziału Armii Ukraińskiej, skład oddziałów polowych, kawalerii, lotnictwa, wojsk technicznych, żandarmerii, wojsk obozowych, piechoty. Organizacja i skład oddziałów zapasowych i większych jednostek organizacyjnych armii, oraz: plutonu dowódcy, sotni kulomiotnej, oddziału weterynaryjnego, plutonu armat piechotnych. Opisano w nim podział wojsk na oddziały zapasowe i polowe. Regulacje dot. m. in. również: oddziałów saperskich, kawalerii, artylerii, lotnictwa, wojska technicznych, sotni chemicznych, żandarmerii i wojsk obozowych. 
Places Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Click to enlarge