Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 244 to 245

Item description

Title Notatka generała Juliana Stachiewicza. 
Alternative title Записка генерала Юліана Стахевича 
AuthorStachiewicz, Julian;  
Type Nota 
Description Krótka notatka pisana ołowkiem, skierowana do Szefa Oddziału II. 
Abstract Generał Stachiewicz komunikuje Szefowi Oddziału II z jakiego charakteru informacjami spotkał się podczas prowadzonych obecnie przez siebie prac. Należą do nich m. in.: dyslokacja Armii Radzieckiej na Ukrainie, dane narodowościowe ogółu żolnierzy, rozmieszczenie komend uzupełniejących oraz treści sowieckich regulaminów. 
Places Polska; Rosja; Russia; Ukraina; Warszawa;  
Dates 1927-03-15 
Languages pl 
Date of the item 1927-03-15 

Scans of documents

244
245

Click to enlarge