Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 85 to 85

Item description

Title Stan posiadania obozu Sztabu Konnej Dywizji 
Alternative title Штат обозу Штабу Кінної Дивізії 
AuthorGłówny Ataman Wojska i Floty Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Type Inne 
Description Dane w formie spisu. 
Abstract Informacje o obsadzie stanowiskowej Sztabu Dywizji Konnej. Ilość uzbrojenia i jego podział. 
Places Ukraina;  
Dates 1927 
Languages ua 

Scans of documents

85

Click to enlarge