Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 397 to 399

Item description

Title Sprawozdanie z prac referatów w Armii Ukraińskiej od 1 kwietnia 1929 roku 
Alternative title Справоздання з праць рефератів в Українській Армії від1 квітня 1929 року 
Type Inne 
Description Relacja z wykonanych zadań. 
Abstract Sprawozdanie z prac referatu mobilizacyjnego: analiza organizacji wojsk bolszewickich. Stworzenie zapotrzebowania kadrowego (począwszy od drużyn do sztabu armii) oraz na mienie artyleryjskie, techniczne, sanitarne i intendenckie. Referat mobilizacyjny podejmował prace nad ustawami o: organizacji wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej, obowiązkach i prawach naczelników, przebiegu służby zastępców dowódców, organizacji i pracy sztabów, organizacji służby wojskowej, bieżących regulacjach i zabezpieczeniu wojska, organizacji szkoły wojskowej, rezerw dowódczych, funkcjonowania oddziałów dywersyjnych. Uporządkowanie rozkazów wojska i głównego dowództwa oraz wyszukiwanie ośrodków emigracji ukraińskiej w Europie. W sprawozdaniu mowa również o celach i zadaniach referatu szkoleniowego, do których zaliczano: podniesienie wiedzy kozaków, stworzenie nastroju i doktryny wojskowej oraz tworzenie grup szkoleniowych. Prace referatu personalnego: gromadzenie danych o składzie floty i wojska, podział dowódców i innych stanowisk, włączenia do wojsk zagranicznych, a także gromadzenie informacji o poległych kozakach i emigrantach wojennych. Sprawozdanie obejmowało też informacje o pracach wydziału sekretarskiego zajmującego się pracami bieżącymi, w tym obiegiem rozkazów i korespondencji. 
Places Bułgaria; Czechy; Francja; Polska; Serbia;  
Dates 1929 
Languages ua 

Scans of documents

397
398
399

Click to enlarge