Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 393 to 394

Item description

Title Sprawozdanie z prac referatów Armii Ukraińskiej za miesiąc sierpień 
Alternative title Справоздання з праць рефератів Української Армії за місяць серпень 
Type Inne 
Description Sprawozdanie miesięczne. 
Abstract Wykonane zadania i funkcje poszczególnych referatów Armii Ukraińskiej. Referat szkoleniowy: organizowanie grup szkoleniowych, przeprowadzanie kursów, tworzenie programów nauczania i bibliotek. Dokumentowanie stosunku kozaków do dalszej edukacji. Referat personalny: gromadzenie danych o kozakach. Referat organizacyjny: określanie potrzebnej liczby etatów wojskowych dla głównej kwatery wojska i artylerii. Wydział sekretarski: dbanie prawidłowy obieg korespondencji w wojsku. 
Places Czechy; Francja; Polska; Rumunia;  
Languages ua 

Scans of documents

393
394

Click to enlarge