Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 384 to 384

Item description

Title Przebieg prac w listopadzie i grudniu 1927 roku w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Alternative title Перебіг праць у листопаді та грудні 1927 році в Армії УНР 
Type Inne 
Description Raport z prac. 
Abstract Informacje dot. wykonanych zadań i prac referatu szkoleniowego, personalnego, mobilizacyjnego i organizacyjnego. 
Places Bułgaria; Czechy; Francja; Polska; Rumunia;  
Dates 1927 
Languages ua 

Scans of documents

384

Click to enlarge