Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 263 to 273

Item description

Title Ustawa o działalności organów wojskowych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji emigracji, na którą składali się żołnierze Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Alternative title Устава положення про чинности військових мобілізаційних органів по підготовці та проведенню мобілізації еміграції з бувших вояків Армії УНР 
Type Inne 
Description Ustawa mobilizacyjna. 
Abstract Zadania referatu mobilizacyjnego: przygotowanie do mobilizacji, zebranie informacji na temat zakwalifikowanych do poboru, podział na regiony mobilizacyjne, rejestracja i organizacja. Główne rejony mobilizacyjne i ich sytuacja finansowa, zadania i obowiązki naczelników oddziałów mobilizacyjnych. Regulacje dot. rezerwy i sztabów dywizji w czasie mobilizacji emigracji. Ilość zmobilizowanych i działania sztabów dywizji. 
Places Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

Click to enlarge