Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 380 to 380

Item description

Title Schemat graficzny podziału obszaru wojennego 
Alternative title Графічна схема розподілення военного обшару 
Type Inne 
Description Schemat przedstawiający podział obszaru wojennego. 
Abstract Graficzny podział obszaru wojennego. Rozmieszczenie I i II dywizji w strefach frontowej i przyfrontowej. 
Languages ua 

Scans of documents

380

Click to enlarge