Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 303 to 304

Item description

Title Wniosek o przyjęcie do Armii Ukraińskiej 
Alternative title Висновок про приняття до Української Армії 
Type Inne 
Description Niewypełniony wniosek o przyjęcie do Armii Ukraińskiej. 
Abstract Pytania dla ubiegających się o służbę. Dotyczą danych personalnych, wcześniejszej służby, emigracji, oraz kwalifikacji. 
Places Ukraina;  
Dates 1927 
Languages ua 
Date of the item 1927 

Scans of documents

303
304

Click to enlarge