Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 382 to 383

Item description

Title Przebieg prac w marcu i kwietniu 1928 roku 
Alternative title Перебіг праць у березні та квітні 1928 році 
Type Inne 
Description Dokument regulujący podział obowiązków między referatami. 
Abstract Informacje dotyczące zadań poszczególnych referatów w Armii Ukraińskiej. Funkcje i przebieg prac w referacie: edukacyjnym, personalnym, organizacyjnym i sekretarskim. 
Places Bułgaria; Czechy; Francja; Jugosławia; Polska; Rumunia;  
Dates 1928 
Languages ua 

Scans of documents

382
383

Click to enlarge