Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 294 to 295

Item description

Title Rozkaz Głównego Zarządu Wojska i Floty Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Alternative title Наказ головної команди війська і фльоти УНР 
AuthorGłówny Ataman Wojska i Floty Ukraińskiej Republiki Ludowej; Minister Spraw Wojskowych Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Rozkaz dowództwa o charakterze propagandowym. 
Abstract Informacje dot. wstąpień do Armii Ukraińskiej. Walka o niezależność narodu ukraińskiego, rola propagandy. Przypomnienie o bohaterach, którzy przelali krew w obronie dobra ojczyzny. Rozerwanie ziem ukraińskich przez wrogów, wezwanie do przyłączenia się do armii. 
Places Ukraina;  
Dates 1927 
Languages ua 
Date of the item 1927 

Scans of documents

294
295

Click to enlarge