Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 385 to 386

Item description

Title Schemat walk Armii Ukraińskiej w dawnych granicach Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Схема боїв Української Армії в давних границях РП 
Type Inne 
Description Schemat działań wojennych naniesiony na dawną mapę Polski. 
Abstract Działania bojowe w dawnych granicach Polski. Kluczowe punkty walk, dowódcy oddziałów, główna linia i kierunek frontu. 
Places Aleksandrów; Białowieża; Białystok; Bydgoszcz; Chrzanów; Częstochowa; Grodno; Hajnówka; Kowel; Kraków; Lwów; Piotrków; Poznań; Przemyśl; Równe; Sarny; Stanisławów; Suwałki; Warszawa; Zamość; Żyrardów;  
Languages ua 

Scans of documents

385
386

Click to enlarge