Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 284 to 285

Item description

Title Formularz mobilizacyjny 
Alternative title Мобілізаційний формуляр 
AuthorSztab Generalny; Minister Spraw Wojskowych 
Type Inne 
Description Niewypełniony formularz mobilizacyjny. 
Abstract Pusty blankiet formularza mobilizacyjnego, do którego należało wpisać następujące dane: imię i nazwisko żołnierza, rangę wojskową, dzień mobilizacji, rejon, grupę mobilizacyjną, oddział oraz uposażenie finansowe. 
Languages ua 

Scans of documents

284
285

Click to enlarge