Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 247 to 247

Item description

Title Rozliczenie z sumy 1500 złotych. 
Alternative title Фінансовий реферат про суму 1500 злотих 
AuthorStachiewicz, Julian;  
Type Inne 
Description Załącznik do pisma przewodniego z dnia 1927-04-08, rozliczenie kosztów. 
Abstract Generał Julian Stachiewicz przedstawia na co przeznaczył 1500 złotych otrzymanych z oddziału II Sztabu Generalnego. 
Persons Stachiewicz, Julian;  
Places Polska; Warszawa;  
Dates 1927-03-03; 1927-03-08 
Languages pl 
Date of the item 1927-03-08 

Scans of documents

247

Click to enlarge