Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 246 to 246

Item description

Title Pismo przewodnie generała Juliana Stachiewicza do Oddziału II Sztabu Głównego. 
Alternative title Фінансовий реферат Юліана Стахевича для відділу ІІ Головного штабу 
AuthorStachiewicz, Julian;  
Type Dokument 
Description Pismo przewodnie, w załącznikach kwit i wyliczenie. 
Abstract W załączeniu przesłane rozliczenie z sumy 1500 złotych oraz kwit nr 6. 
Places Polska; Warszawa;  
Dates 1927-03-03; 1927-04-18 
Languages pl 
Date of the item 1927-04-18 

Scans of documents

246

Click to enlarge