Back

Folder: 701/9/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderOrędzia i zarządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Zapiski Ambasadora Rogera Raczyńskiego dot. przejścia Naczelnych Władz Polskich do Rumunii i rezygnacji b. Prezydenta RP prof. I. Mościckiego
Folder description 1939 1939 ; akta luźne; maszynopis, druk; fr
prevoius list of documents next

Item: pages from 64 to 64

Item description

Title La Pologne proteste contre le pacte de Moscou 
AuthorHavas, L'Agence; Le Moment 
Type Artykuł 
Description Protest Polski przeciwko paktowi moskiewskiemu z 28 września 1939r. 
Places Paryż; Rador;  
Dates 1939-10-02; 1939-10-28 
Languages fr 
Date of the item 1939-10-02 

Scans of documents

64

Click to enlarge