Back

Folder: 701/9/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderOrędzia i zarządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Zapiski Ambasadora Rogera Raczyńskiego dot. przejścia Naczelnych Władz Polskich do Rumunii i rezygnacji b. Prezydenta RP prof. I. Mościckiego
Folder description 1939 1939 ; akta luźne; maszynopis, druk; fr
prevoius list of documents next

Item: pages from 65 to 65

Item description

Title M.Moscicki a resilie ses fonctions de president de la Republique Polonaise... 
AuthorLe Moment 
Type Artykuł 
Persons Koc, Adam; Łepkowski, Stanisław; Mościcki, Ignacy; Zaleski, August;  
Places Pais; Paris;  
Dates 1939-09-29; 1939-09-30; 1939-10-02 
Languages fr 
Date of the item 1939-10-02 

Scans of documents

65

Click to enlarge