Back

Folder: 701/9/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderOrędzia i zarządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Zapiski Ambasadora Rogera Raczyńskiego dot. przejścia Naczelnych Władz Polskich do Rumunii i rezygnacji b. Prezydenta RP prof. I. Mościckiego
Folder description 1939 1939 ; akta luźne; maszynopis, druk; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 67 to 67

Item description

Title Slice Poland, Reds Getting Lion's Share 
AuthorDaily Mirror 
Description Missing parts of the document 
Places Berlin;  
Dates 1939-09-22; 1939-09-23 
Languages en 
Date of the item 1939-09-23 

Scans of documents

67

Click to enlarge