Back

Folder: 701/9/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderProjekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP
Folder description 1953 1955 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 15 to 15

Item description

Title List Józefa Potockiego do Józefa Lipskiego 
AuthorPotocki, Józef;  
Topic Zjazd dyplomatów polskich 
Description Kopia listu do Tadeusza Romera wysłana z dopiskiem Józefa Potockiego do Józefa Lipskiego. 
Dates 1953-01-29 
Languages pl 
Date of the item 1953-01-29 

Scans of documents

15
15-1

Click to enlarge