Back

Folder: 701/9/14

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych: Zarządzenia w sprawie organizacji Centrali MSW i obsady personalnej centrali MSW. Spis umów międzynarodowych zawartych przez Polskę od 1939-1945
Folder description 1943 1948 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 31 to 42

Item description

Title Zasady Przyszłego Ustroju Państwowego Polski 
AuthorKomisja Spraw Ustrojowych 
Type Dokument 
Abstract I.Uzasadnienie II.Ogólne zasady ustroju państwowego III.Rząd IV.Sejm V.Władze sądowe VI.Prawa i obowiązki obywatela 
Places Londyn;  
Dates 1942-01-21 
Languages pl 
Date of the item 1942-01-21 

Scans of documents

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Click to enlarge