Back

Folder: 701/9/14

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych: Zarządzenia w sprawie organizacji Centrali MSW i obsady personalnej centrali MSW. Spis umów międzynarodowych zawartych przez Polskę od 1939-1945
Folder description 1943 1948 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 43 to 45

Item description

Title Wyjaśnienia dla Polskich Oficerów Łącznikowych w Niemczech 
AuthorBystram; Szef Oficerów Łącznikowych 
Type Instruction 
Abstract Polska i Angielska kopia 
Languages pl 

Scans of documents

43
44
45

Click to enlarge