Back

Folder: 701/9/15

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 88 to 88

Item description

Title The Arrested Polish Leaders 
AuthorMikołajczyk, Stanisław;  
Topic Aresztowanie polskich przywódców 
Type Artykuł 
Abstract Zapowiedź Mikołajczyka szczegółowego sprawozdania w sprawie aresztowań polskich przywódców. 
Places Crimea; London;  
Dates 1945-05-08 
Languages en 
Date of the item 1945-05-08 

Scans of documents

88

Click to enlarge