Back

Folder: 701/9/15

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 128 to 128

Item description

Title A BBC correspondent on The San Francisco Conference. 
AuthorBBC 
Topic Realizacja ustaleń z Jałty. 
Type Telegram 
Abstract Komunikat radiowy BBC o stanowiskach delegacji zagranicznych w sprawie ustaleń Jałtańskich. 
Persons Clark-Kerr, Archibald; Eden, Anthony; Harriman, William Averell; Mołotow, Wiaczesław; Stettinius, Edward; Truman, Harry;  
Places London; Lublin; Moscow; Poland; San Francisco; Washington, D.C.; Yalta;  
Dates 1945-04-26 
Languages en 
Date of the item 1945-04-26 

Scans of documents

128

Click to enlarge