Back

Folder: 701/9/15

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en_US
prevoius list of documents next

Item: pages from 139 to 140

Item description

Title Przemówienie Stalina 
Alternative title Stalin's Speech 
AuthorStalin, Józef;  
Type Mowa 
Abstract Przemówienie zawiera ogólną politykę Związku Radzieckiego wobec Polski. Jako przyczynę porażki Polski i jako przyczynę wybuchu I i II Wojny Światowej Stalin podaje brak podporządkowania się a raczej "przyjaźni" ze Związkiem Radzieckim 
Places Moskwa; Soviet Home Service;  
Dates 1945-04-22 
Languages en_US 
Date of the item 1945-04-22 

Scans of documents

139
140

Click to enlarge