Back

Folder: 701/9/15

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 180 to 180

Item description

Title Poland and San Francisco 
AuthorSoviet War News Weekly 
Topic Konferencja w San Francisco 
Type Artykuł 
Abstract Udział przedstawicieli rządu lubelskiego na Konferencji w San Francisco. 
Places China; Great Britain; Poland; Russia; United States;  
Dates 1945-04-05; 1945-04-25 
Languages en 
Date of the item 1945-04-05 

Scans of documents

180

Click to enlarge